BLI MEDLEM

Takk for din innmelding! Vi har mange uløste oppgaver. Du støtter arbeidet med NLD og tilbake får du informasjon, invitasjoner og et nettverk å delta i. Snart åpner vi et lukket diskusjonsforum på nettet for medlemmer.

Medlemskap er for
• deg som har ikke-språklige vansker
• foreldre og andre pårørende
• fagpersoner og andre med interesse for emnet

• Ungdom med NLD kan melde seg inn fra de er 15 år.

• Kontingent er for tiden kr 300,- pr. kalenderår.
• To pårørende som bor på samme postadresse kan være
medlem sammen og betale en enkelt kontingent.
 

KRYSS AV OG FYLL UT

SEND OPPLYSNINGENE TIL post@nldforeningen.no
ELLER PÅ FAX TIL 21 04 36 11

/_/ Jeg / vi er foreldre / pårørende til en med NLD, som har fødselsår ……………………. og er ……………………… (kjønn)

/_/ Jeg har selv NLD og mitt fødselsår er ……………………

/_/ Jeg er fagperson, med tittel: …………………..….…………………………….. og

       arbeidssted: ……………………………………………………………

NAVN:                                                                                         

Evt. NAVN 2 (hvis to pårørende):

EPOST:                                                                                         

Evt. EPOST 2 (hvis to pårørende):

POSTADRESSE:

TELEFON MOBIL:                                                                     

Evt. MOBIL 2 (hvis to pårørende):

TELEFON PRIVAT:

TELEFON ARBEID (fagpersoner):

Som medlem av NLD-foreningen vil dine personopplysninger aldri gis til utenforstående. Andre medlemmer vil derimot i visse sammenhenger kunne tenkes å se noe av det du har oppgitt her i forbindelse med foreningsaktiviteter. Dette aksepteres ved innmelding.

Medlemskontingent kr 300,- innbetales uoppfordret til

   NLD-foreningen
   v leder Trude Husjord
   Jegerveien 18 B
   0779 Oslo.

   Konto nr: 9001 13 22033.

Viktig: Merk betalingen med ”Kontingent ……..(året)” og fullt navn på medlemmet.

Medlemskapet trer i kraft når betaling er mottatt og gjelder pr kalenderår.

Takk for din støtte!

www.nldforeningen.no  *  post@nldforeningen.no