Om foreningen

NLD er en forkortelse av det engelske begrepet “Nonverbal Learning Disorder”, som oversatt til norsk blir “Ikke-språklige lærevansker”. NLD-foreningen ble stiftet i 2007 og skal være en landsdekkende forening for foreldre til barn med NLD og for ungdom og voksne med NLD. Fagpersoner og andre interesserte kan også være medlem.

Foreningen er registrert i Brønnøysund og har org.nr. 991762493.

Se under Kontakt for liste over styremedlemmer. På forsiden eller i Nyhetsarkiv finner du referat fra siste årsmøte. Under Styreinfo finner du informasjon fra styremøter.

Tillitsvalgte gjør foreningsarbeidet på fritiden, i tillegg til å ta vare på barn med NLD eller å streve med egen NLD. Foreløpig er offentlig støtte til foreningen minimal. Vi trenger derfor din støtte - i form av medlemskap, hjelp til arrangementer eller annet! Foreningen mottar selvfølgelig gjerne gaver.

Foreningens formål er:

Å arbeide for optimale muligheter for barn og voksne med NLD.

Å spre kunnskap, informasjon, og praktiske tips on NLD som er til hjelp for mennesker med NLD, deres familie, utadanningsinstitusjoner, hjelpeapparatet og samfunnet forøvrig.

Å arbeide for anerkjennelse av NLD som funksjonsprofil og diagnose ved å samarbeide med relevante organisasjoner/foreninger både nasjonalt og internasjonalt.

www.nldforeningen.no  *  post@nldforeningen.no