Nyttige lenker

Her er enkelte nyttige lenker å starte med.  

Det norske www.familienettet.no kan anbefales - et nettsted for alle familier som har barn med nedsatt funksjonsevne.

Torshov kompetansesenter i Oslo har lenge hatt et høyt utviklet fagmiljø knyttet til NLD, se bl.a.:
http://www.statped.no/nyupload/Moduler/Statped/Enheter/Torshov/PDFdokumenter/handorff_081023.pdf og
http://www.statped.no/moduler/templates/Module_Article.aspx?id=25366&epslanguage=NO og
http://www.statped.no/moduler/templates/Module_Article.aspx?id=14914&epslanguage=NO

Hjemmeside for den eneste norske boken på norsk om NLD, fra 2009, anbefales!:
http://www.universitetsforlaget.no/boker/pedagogikk/spesialpedagogikk/katalog?productId=10128471

Den danske NLD-foreningen: http://www.nld-gruppen.dk/

Amerikanske nettsteder om NLD, som inneholder store mengder med informasjon: http://www.nldontheweb.org/; http://www.nldline.com/; http://www.nlda.org/index.php?src

Byron P. Rourke er en internasjonalt klinisk nevropsykolog og spesialist på lærevansker. Han har forsket og publisert i mange år i NLD-feltet. Hjemmesiden hans, som inneholder veldig mye stoff om NLD: http://www.nld-bprourke.ca/index.html

Hva er en IOP (individuell læringsplan)? Dette spørsmålet dukker ofte opp, og besvares her av FUG (foreldreutvalget for grunnskolen), se http://www.fug.no/cgi-bin/fug/imaker?id=400

www.nldforeningen.no *** post@nldforeningen.no