Litteratur

På forsiden / nyhetssiden er beskrevet den viktigste boken å starte med og den eneste boken på norsk: “Nonverbale lærevansker” av Gro Eckhoff m.fl., utgitt i 2009.

En mastergradsoppgave som beskriver hvordan foreldre til NLD-barn opplever møtet med skole og hjelpetjenester er skrevet av Anne Sand, utgitt i 2005 og heter: “Hvordan opplever foreldre til barn med Nonverbale lærevansker møte med hjelpetjenester?” Dette er er lenken: BIBSYS

Til siste en lenke til et engelsk forlag som har spesialisert seg på bøker om oppdragelse, atferd, psykologi og helse, deriblant mange bøker om NLD.

Foreningen er ny - vi kommer til å utvide denne listen.

www.nldforeningen.no  *  post@nldforeningen.no