NYHETER

Nyttig info

Er du ute etter rask og nyttig info om nonverbale lærevansker / NLD - gå først til HVA ER NLD til høyre, deretter til linken “Informasjon og inspirasjon” rett under. God lesning!

Første norske bok om NLD

I april 2009 lanserte Universitetsforlaget boka ”Nonverbale lærevansker”. Dette er første gang en bok med samlet fremstilling av emnet kommer ut på norsk. Boken er i første rekke henvendt til fagfolk. Foreldre og de som har NLD vil også finne nyttig og godt stoff.  Det er to sider NLD-foreningen kan fremheve: For det første er omtrent halve boken viet tiltak knyttet til NLD. Det er en stor del til denne type fagbok å være. For det annet så er foreldreperspektivet viet oppmerksomhet i to av kapitlene. Boken anbefales for alle med interesse for emnet. Her er link til bokens hjemmeside.

Lanseringen skjedde hjemme hos Gro Eckhoff, en av redaktørene for boken og en av landets få eksperter på emnet. En stor forsamling fagfolk fra hjelpeapparatet var til stede. Gøsta Thommesen fra styret i NLD-foreningen holdt innlegg som informerte om foreningen og tok opp hvilke behov foreldre med NLD-barn har.

Andre nyheter

Klikk på Nyhetsarkiv øverst til høyre.

www.nldforeningen.no  *  post@nldforeningen.no